Energimätning

Kontrollera energiförbrukningen

När en fastighet är försedd med energimätningsenheter för el, vatten, värme och kyla överförs energiförbrukningsdata automatiskt till definierade mottagare. Det sker enligt bestämt tidsintervall vecka/månad/år (vanligtvis sista dagen i månaden).

Energiförbrukningen mäts och debiteras individuellt (IMD) för varje lägenhet. De boende har därmed själva koll på sin förbrukning och kan jämföra med likvärdiga (anonyma) lägenheter i fastigheten. 

förbrukning-översikt

Nu när fastighetens väggar, tak, dörrar, fönster med mera är välisolerade så ligger ansvaret för energibesparing på dig. Och med en individuell energimätning får du igen din del av besparingen på nästa månadsräkning.

Individuell mätning och debitering (IMD) av din förbrukning av el, varmvatten och värme.

Systemlösningar

Reglera värme och ventilation i bostaden även när du inte är hemma. Elda inte åt kråkorna när du är på semester.

Individuell mätning och debitering (IMD) av din förbrukning av el, varmvatten och värme. Styr dina egna kostnader.

Ladda bilen under natten, släck utebelysningen måndag morgon, sänk värmen när du inte är hemma eller forcera ventilationen när du har fest.

Scroll to Top