Om oss

Part Systems är en del av Part Group och grundades med tanken att vara med och förändra fastighetsbranschen och underlätta för fastighetsägare och boenden i flerbostadshus.

Vi tycker att

Vi på Part Systems tycker att Individuell mätning och debitering borde vara en självklarhet i nyproducerade fastigheter.

Vi tycker också att underlag för energideklarationsdata bör samlas löpande för att finna ”energiläckor” när det sker och åtgärda det direkt. I stället för att eventuellt upptäcka det vid nästa energideklarationstillfälle om 10 år. 

medarbetare part systems

Drivkraft till modernt digitalt styrsystem för fastigheter

I Sverige står uppvärmning för majoriteten av energikostnaden i flerfamiljshus. Minskar man inomhustemperaturen med en grad så sänker man värmekostnaderna med cirka 5 procent. Traditionellt fördelas uppvärmningskostnaden i flerfamiljshus utifrån lägenhetsstorlek och den boende kan inte påverka sin värmekostnad. 

Detta var en av drivkrafterna då bolagsgrundarna 2019 började utveckla ett modernt digitalt fastighetsstyrsystem, som givetvis innefattade möjligheter till Individuell Mätning och debitering (IMD) för all energiförbrukning.

Under 2021 har erbjudandet utökats att innefatta styrning av ventilation och elförbrukare samt att mjukvaruplattformen som idag heter Sensact Portal har vidareutvecklats med automatiserad hantering av debiteringsunderlag samt Sensact App där de boende kan styra funktioner, se och jämföra sin energiförbrukning med andra liknande lägenheter i fastigheten mm.

Sensact app

Lagkrav på individuell mätning och debitering (IMD)

Alla byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten har krav på att energideklareras står att läsa hos Boverket, vidare går att läsa att EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärmesystem.

Att läsa på Boverkets hemsida:

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus.

IMD för tappvarmvatten ska från och med 1 juni 2022 ovillkorligen installeras vid uppförande av nya flerbostadshus.

Prefabricerade projektanpassade systemlösningar

Part har prefabricerat badrumsmoduler över 30 år. Därför är det självklart att även Part Systems erbjuder prefabricerade projektanpassade systemlösningar i så lång utsträckning det bara är möjligt. Vi kan därmed erbjuda kunden högsta kvalité till förmånligaste pris.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt erbjudande.

PreBad

Smarta kundanpassade system för flerbostadshus och hotell

Rulla till toppen