Om oss

Vi tycker att...

Vi på Part Systems tycker att Individuell mätning och debitering borde vara en självklarhet i nyproducerade fastigheter 2021. Vi tycker också att underlag för energideklarationsdata bör samlas löpande för att finna ”energiläckor” när det sker och åtgärda det direkt. I stället för att eventuellt upptäcka det vid nästa energideklarationstillfälle om 10 år. 

Alla byggnader som är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten har krav på att energideklareras står att läsa hos Boverket, vidare går att läsa att EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärmesystem.

Boverket skriver att den som äger ett flerbostadshus och som efter den 1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av tappvarmvatten.

Drivkraft till modernt digitalt styrsystem för fastigheter

I Sverige står uppvärmning för 83% av energikostnaden i flerfamiljshus. Minskar man inomhustemperaturen med en grad så sänker man värmekostnaderna med cirka 5 procent. Traditionellt fördelas uppvärmningskostnaden i flerfamiljshus utifrån lägenhetsstorlek och den boende kan inte påverka sin värmekostnad. 

Detta var en av drivkrafterna då bolagsgrundarna 2019 började utveckla ett modernt digitalt fastighetsstyrsystem, som givetvis innefattade möjligheter till Individuell Mätning och debitering (IMD) för all energiförbrukning.

Under 2021 har erbjudandet utökats att innefatta styrning av ventilation och elförbrukare samt att mjukvaruplattformen som idag heter Sensact Cloud har vidareutvecklats med automatiserad hantering av debiteringsunderlag samt en mobilapp där de boende kan styra funktioner, se och jämföra sin energiförbrukning med andra liknande lägenheter i fastigheten mm.

Prefabricerade projektanpassade systemlösningar

Part har prefabricerat badrumsmoduler över 30 år. Därför är det självklart att även Part System erbjuder prefabricerade projektanpassade systemlösning i så lång utsträckning det bara är möjligt. Vi kan därmed erbjuda kunden högsta kvalité till förmånligaste pris.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt erbjudande.

Smarta kundanpassade system för flerbostadshus, hotell och fastigheter

Scroll to Top