Sensact portal - Få kontroll över dina fastigheter som fastighetsägare

Sensact portal
Sensact portal
Sensact portal

Förvalta effektivt med ett uppkopplat fastighetssystem

Få full kontroll över dina fastigheter samlat i en portal. Tillsammans med uppkopplade enheter i fastigheternas lägenheter är Sensact Portal ett värdefullt verktyg för fastighetens medlemmar. Enheterna larmar så fort det läcker vatten i köket eller om temperaturen i ett rum hamnar utanför inställd larmnivå. Du som fastighetsägare kan smidigt ställa in larmnivåer, börvärden för temperaturer och inställningar för ventilation.

Dessutom lär sig systemet över tid hur fastigheten fungerar. Detta innebär i korthet att varje enhet, i fastigheten är uppkopplad och den ”bär med sig information” om vad den gör och hur den skall utföra sin uppgift. Det ger också värdefull statistik och information för fortsatt bra underhåll av fastigheten.

Fastighetsskötarens arbete förenklas och ges också möjlighet att justera och anpassa portalens funktioner.

Hållbara fastigheter

Som fastighetsägare kan du smidigt ställa in larmnivåer, börvärden för temperaturer och inställningar för ventilation. Genom detta undviks dyra påföljder av vattenläckage samtidigt som förbrukningskostnaderna kan sänkas. Via Sensact app får den boende larm om vattenläckage,
rökdetektering, dörr- eller fönsteröppning.

Och du som fastighetsägare kan känna dig trygg med att ha full kontroll över din fastighet.

Några funktioner

✓    Hantera medlemmar och/eller intressenter inom en fastighet

    Skapa mallar för olika typer av lägenheter eller hotellrum inom en fastighet

✓    Hantera larm och automatiskt vidareförmedla till rätt jourpatrull

✓    Automatiskt skapa debiteringsunderlag av förbrukningsdata

✓    Styrning och monitorering av enheter

    Skapa och hantera larm

    Ställa in värden för när hyresgästen aktiverar hemma/borta-läget i appen

Dataöverföring

När en fastighet är försedd med energimätningsenheter för el, vatten, värme och kyla överförs energiförbrukningsdata automatiskt till definierade mottagare. Det sker enligt bestämt tidsintervall vecka/månad/år (vanligtvis sista dagen i månaden).

Individuell mätning & debitering (IMD)

Energiförbrukningen mäts och debiteras individuellt (IMD) för varje lägenhet. De boende har därmed själva koll på sin förbrukning och kan jämföra med likvärdiga (anonyma) lägenheter i fastigheten. 

Nu när fastighetens väggar, tak, dörrar, fönster med mera är välisolerade så ligger ansvaret för energibesparing på de boende. Och med en individuell energimätning går det att ta del av besparingen på nästa månadsräkning.

Rulla till toppen