Smarta digitala fastigheter

Kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Spara energi genom att fördela rätt

Ta tillvara på energin och fördela där den behövs mest – det är möjligt om fastigheten ”kan lära sig av sig själv”. 

Det kan till exempel handla om att värmen dras ner någon grad i vissa utrymmen under en tid utan att det påverkar helheten – populärt kallat lastbalanserad energifördelning, artificiell intelligens eller maskininlärning. En förutsättning för detta är att man har ett komplett system där all väsentlig data i fastigheten som energidistribution, ventilation mm processas simultant.

Fastigheten "lär sig själv"

Part Systems teknikplattform för det smart digitala hemmet kallas populärt IIOT (Industrial Internet Of Things) eller fjärde industriella revolutionen (även kallad Industry 4.0) teknologi. Detta innebär i korthet att varje enhet i fastigheten är uppkopplad och den ”bär med sig information” om vem den är, vad den gör och hur den skall utföra sin uppgift. 

Fördelar med Sensact-plattformen

De stora fördelarna är ett system med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Detta möjliggörs genom decentraliserade beslut där de fysiska enheterna fattar beslut på egen hand och utför sina uppgifter så autonomt (självständigt) som möjligt. Endast vid undantag, interferens eller motstridiga mål delegeras uppgifter till en högre nivå. På detta sätt minimeras kostnader och risken att kommunikationen med överordnat system går ner och därmed stör den dagliga driften. En stor fördel med systemet är att det går att bygga stora komplexa installationer som blir robusta, kostnadseffektiva och är enkla att driftsätta och underhålla.

Individuell mätning och en app

En viktig och inbyggd funktion i systemsäkerheten är att all kommunikation i fastigheten och upp till molntjänster krypterat. Part Systems har valt en kommunikationslösning som är befriad från driftslicenser. Det ger lägsta möjliga kostnad för datatrafik och datalagring, vilket i sin tur gör det ekonomiskt möjligt att förse flerbostadshus med både Individuell Mätning och Debitering (IMD) där man har full överblick av den egna energiförbrukningen dygnets alla timmar och mobilappen Sensact Cloud som ger de boende möjligheten att styra alla funktioner i sin bostad på installerade enheter.

balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga

Läs mer om digital fastighetsautomation

Rapport publicerad 3 mars 2020

Scroll to Top