Smarta digitala fastigheter

Kortare omställnings- och ledtider, färre fel,
mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering.

Digital omvandling i fastighetsbranschen

Digital omvandling i fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen står inför ett skifte där man vill automatisera och förändra befintliga lösningar.

Lagkrav på IMD

Individuell Mätning och Debitering (IMD). Från den 1 juni 2022 gäller krav enligt lagen om energimätning på tappvarmvatten vid uppförande av nya flerbostadshus. Redan gjorda installationer ska vara fjärravläsbara senast den 1 januari 2027 (läs mer om lagen här). Med Sensact-plattformen är din fastighet redan klar för dessa krav.

Fördelar med Sensact-plattformen

De stora fördelarna är ett system med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ingen tidskrävande programmering. Detta möjliggörs genom decentraliserade beslut där de fysiska enheterna fattar beslut på egen hand och utför sina uppgifter så autonomt (självständigt) som möjligt. 

På detta sätt minimeras kostnader och risken att kommunikationen med överordnat system går ner och därmed stör den dagliga driften. En stor fördel med systemet är att det går att bygga stora komplexa installationer som blir robusta, kostnadseffektiva och är enkla att driftsätta och underhålla.

Individuell mätning och en app

En viktig och inbyggd funktion i systemsäkerheten är att all kommunikation i fastigheten och upp till molntjänster krypterat. Vi har valt en kommunikationslösning som är befriad från driftslicenser. Det ger lägsta möjliga kostnad för datatrafik och datalagring, vilket i sin tur gör det ekonomiskt möjligt att förse flerbostadshus med både Individuell Mätning och Debitering (IMD) där man har full överblick av den egna energiförbrukningen dygnets alla timmar och Sensact app som ger de boende möjligheten att styra alla funktioner i sin bostad på installerade enheter.

En viktig och inbyggd funktion i systemsäkerheten är att all kommunikation i fastigheten och upp till molntjänster krypterat. Part Systems har valt en kommunikationslösning som är befriad från driftslicenser. Det ger lägsta möjliga kostnad för datatrafik och datalagring, vilket i sin tur gör det ekonomiskt möjligt att förse flerbostadshus med både Individuell Mätning och Debitering (IMD) där man har full överblick av den egna energiförbrukningen dygnets alla timmar och Sensact app som ger de boende möjligheten att styra alla funktioner i sin bostad på installerade enheter.

Balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling;
den ekonomiska,
den sociala och
den miljömässiga

Rapport publicerad 3 mars 2020

balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga

Rapport publicerad 3 mars 2020

Rulla till toppen