Sensact app

Styr din förbrukning med Sensact appen

Vi anser att alla som bor i flerfamiljshus skall ha samma rättigheter och skyldigheter som de som bor i villa. I korthet så betyder det att man ska ha möjlighet att sänka inomhuskomforten och att den sänkta energiförbrukningen skall slå igenom på nästa månads hyresavi. 

För att detta skall vara enkelt och överblickbart har vi utvecklat Sensact appen. Med appen kan de boende jämföra sin energiförbrukning, ställa in önskade temperaturer i olika rum, styra belysning, ventilation, bilel mm. Det är även möjligt att schemalägga värme, belysning efter hur man jobbar eller om man är på semester. Sparar man energi när man är borta ska också möjlighet finnas att kunna komma hem till en fräsch, varm och upplyst lägenhet.

Datainsamling, larm och felsökning

All data från fastigheten samlas in och lagras i Sensact Cloud. När det uppstår olikheter i uppmätta värden i jämförelse med inställda värden så aktiveras larm till fastighetsskötare automatiskt.

Fastighetsskötaren får omedelbart en klar bild av vad som uppstått och kan se om problemet gäller en enskild lägenhet eller om det är ett centralt problem och kan då snabbt vita rätt åtgärder.

Fastigheterna installeras med sensorer. Dessa har ställbara gränsvärden som kan justeras via med Senseact Cloud. Det kan tex. vara så att inomhus temperaturen som ingår i hyran är 21grader, men att en boende som önskar 23 grader inomhus kan få det mot ett tillägg på hyran. 

Det går att ställa in övre och nedre larmgränser. Till exempel, om temperaturen understiger 15 grader längre tid än 3 timmar larmas fastighetsförvaltningen. Fastighetsskötaren kan se om helheten visar på låga temperaturer enbart i aktuellt rum/lägenhet/våning eller en större del av fastigheten.

Inlogg och behörighet

  • Användarinlogg är anpassade efter behörighet.
  • Fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren kan administrera användare med olika behörigheter i den aktuella fastigheten.
  • Behörighetsinloggning hanteras med fördel med personligt Bank-ID.
Rulla till toppen